تبلیغات
مشاوره در مدارس - آمادگی برای آزمونهای آزمایشی
سه شنبه 26 مرداد 1389

آمادگی برای آزمونهای آزمایشی

   نوشته شده توسط: علیرضا اصغری نیا    نوع مطلب :کنکور ،

 به منظور ایجاد آمادگی لازم برای شرکت در آزمون اصلی، لازم است در چندین آزمون شرکت کنی تا هدفهای زیر تحقق یابد:

۱) سنجش از خود و کارهای انجام شده در طی سه چهار هفتهای گذشته.

۲) آشنائی و عادت با فضای آزمون که مهمترین اثر آن، کاهش استرس حاکم بر جلسه میباشد.

۳) روشن شدن نقاط ضعف و قوت در درسهای مختلف و برنامهریزی صحیح و مناسبتر برای آزمون بعدی.

به منظور ایجاد آمادگی لازم برای شرکت در آزمون اصلی، لازم است در چندین آزمون شرکت کنی تا هدفهای زیر تحقق یابد:

۱) سنجش از خود و کارهای انجام شده در طی سه چهار هفتهای گذشته.

۲) آشنائی و عادت با فضای آزمون که مهمترین اثر آن، کاهش استرس حاکم بر جلسه میباشد.

۳) روشن شدن نقاط ضعف و قوت در درسهای مختلف و برنامهریزی صحیح و مناسبتر برای آزمون بعدی.

که البته مزایای بسیار دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که مجانی برای توضیح آن نیست.

اما قبل از ارائهٔ راهکارهای مطالعاتی برای آزمونهای آزمایشی، اجازه بدهید کمی از زبان خودتان برایتان بگویم!پ!:

▪ تا از مدرسه به خانه برسم، دیگر خستهام و حوصلهٔ درس خواندن ندارم!

میدانم تکلیفهای مدرسه را انجام بدهم یا درسهای پایه را بخوانم؟!

▪ اگر درسهای پیش و مدرسه را بخوانم، درسهای پایه میماند و باعث میشود که همان درس پیش را هم نتوانم درست بخوانم، چون اعصابم خُرد میشود!

▪ تا یک درس را شروع میکنم، دو ساعت میگذرد و وقت خوابیدن میرسد و بقیهٔ درسها میماند!

▪ یک نگاه به برنامهٔ آزمون بعد و یک نگاه به کتابهای زیاد باقی مانده و نخوانده، دیوانهام میکند!

▪ بهتر است امسال رو بیخیال بشم و بزارم برای سال بعد، چون تا الان هیچ کاری نکردهام!

یادت باشد که تستهای کنکور نه فقط از درسهای پیش است و نه فقط از درسهای پایه، بلکه میتوان گفت به طور میانگین 60 درصد از درسهای پیش و 40درصد از درسهای پایه است، بنابراین تنها اکتفا کردن به یکی از آن دو، ما را به سرانجام خوبی نخواهد رساند. پس با این حجم زیاد چه باید کرد؟!

بیشتر داوطلبان کنکور، دانشپژوهان پیشدانشگاهی هستند. دانشپژوهانی که به منظور معمول تا ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محیط مدرسه هستند و تا به منزل برسند، ساعت ۴ بعدازظهر میشود.

پس باید بدانید که چگونه درسهای پیش و پایه را به موازات هم بخوانید تا نتیجه بگیرید:

یک قاعدهٔ کلی را هرگز فراموش نکنید که مرور درسها تا ۱۲ ساعت بعد از آموزش اولیهٔ آن، کمک خواهد کرد تا ۸۰ درصد مطالب در ذهن شما شکل بگیرد و فراموش نشود و اگر به فردا یا فرداهای دیگر سپرده شود، بازدهی آن به کمتر از ۵۰ درصد کاهش مییابد. سع یکنید مطابق با برنامهٔ کلی زیر حرکت کنید:

۱) درسهای هر روز را همان روز مطالعه کنید. (نکتهٔ بسیار مهم) شروع کار شما در منزل باید با درسهای همان روز و مرور آنها باشد که حسهای بسیار دارد از جمله اینکه چون در س را تازه یاد گرفتهاید، برای مرور و انجام تکلیفهای آن، وقت زیادی از شما نمیگیرد و این صرفهجوئی مناسبی در وقت شما است.

۳) یکی دو درس از درسهای پایه را هر روز انتخاب کرده و در برنامهٔ خود قرار دهید.یعنی در کنار درسهای پیش، هر روز یکی دو درس ا زدرسهای پایه مطالعه شوند. البته نه به این مفهوم که کل حجم مربوط به آزمون در آن درسهای خاص را یک روزه بخوانی، بلکه مبحثها را باید به چند قسمت تقسیم کنید.

۳) پرکاری تستی در درسها را در همان روز مطالعه انجام ندهید، بگذارید دست کم یکی دو روز از مطالعه بگذرد و بعد پرکاری تستی داشته باشید.

شاید بگوئید که مطلبهای خوانده شده فراموش میشود! به همین دلیل، باید پرکاری تستی با فاصلهٔ مطالعاتی، انجام شود. چرا که اشکالها و نکتههائی که فراموش کردهاید را شناسائی و آنها را دوباره مطالعه میکنید تا یادگیری حاصل شود.

علت فراموشی دلیل و حاصل نشدن یادگیری کامل است، اگر شما تست زدن را به دقت بعد از مطالعه شروع کنید، بیشتر تستها را درست میزنید و از کار خود لذت میبرید که لذتی کاذب است؛ زیرا مطالعهٔ درس در ساعتهای قبل، به شما کمک میکند تا نسبتها را درست پاسخ دهید. پس به خود و حافظهٔ خود فرصت دهید تا مطالب و عیب و نقص آن در ذهنتان شکل بگیرد، سپس به رفع آن اقدام کنید.

۴) کلاس شما در فاصلهٔ بین دو آزمون، تنها به تمام کردن درسها و یکبار مطالعه کردن آنها نباشد. سعی کنید درسها و موارد آزمون را ۴ تا ۵ روز قبل از آزمون تمام کنید و در این فاصله ۴ تا ۵ روزه، یک مرور و جمعبندی پرکار خود و درسها داشته باشید، چرا که جمعبندی و مرور، بسیار مفید و معجزهآسا میباشند. دور دوم مطالعاتی، به صورت جمعبندی، بازدهی کار شما را دست کم ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا میبرد و به دلیل آنکه تنها با مرور و تمرین و تکرار است که مطالب ا زحافظهٔ کوتاهمدت وارد حافظهٔ بلندمدت میگردد، درواقع مرور و تکرار، نتیجٔه کار شما را بسیار تغییر خواهد داد. بهطور حتم این کار را انجام دهید (تمام کردن درسها ۴ تا ۵ روز قبل از برگزاری آزمون)

۵) کار معین در زمان معین را تمرین کنید. برای رسیدن به این توانائی که من در اختیار مطلب و زمان نباشم، بلکه مطلب و زمان در اختیار من باشند، لازم است که زمان بگذارید در شروع، کمی سخت است، ولی با تمرین، مطمئن باشید به توانائیهای بالائی در مطالعهٔ زیاد ولی در زمان کم، دست خواهید یافت. یکی از راهکارهای اصلی در رسیدن به این توانائی، ”یادداشتبرداری“ و ”خلاصهنویسی“ است که خود، مطلبی جدا است که به یاری خدا در فرصتی دیگر به آن میپردازیم.

۶) آزمونهای آزمایشی و نتیجهگیری در آزمونها را جدی بگیرید تا در آزمون اصلی هم بتوانید نتیجهٔ مطلوب را داشته باشید.

● جمعبندی از مطلبهای بالا

۱) در یک روز، تنها به یک یا دو درس اکتفاء نکنید، دست کم سه تا چهار درس را در برنامهٔ مطالعاتی خود داشته باشید (دست کم هم یکی از درسها عمومی باشد)

۲) دانشآموزانی که به مدرسه میروند، روزی پنج ساعت مطالعه در روزهای مدرسه و ده ساعت مطالعه در روزهای تعطیل را در برنامهٔ خود داشته باشند.

۳) سعی کنید بعدازظهر یک ساعت استراحت (خواب) در برنامهٔ خود داشته باشید. چرا که یک ساعت خواب بعدازظهر برابر است با چندین ساعت خواب شب. (به گفته کارشناسان و پزشکان) به این ترتیب بعد از خواب بعدازظهر، بازدهی مطالعه، بسیار بالا خواهد رفت. خواب بعدازظهر را در برنامهٔ خود قرار دهید، چون نتیجهای معجزهآسائی دارد.

در پایان، یک نتیجهٔ کلی کمی هم تکراری ولی مهم:

▪ کار معین در زمان معین را یاد بگیریم. البته این توانائی و مهارت در تمام مرحلههای زندگی، راهگشا و کارآمد بوده است.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما آرامش میدهد.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما اعتمادبهنفس خواهد بخشید.

▪ بدانید انجام کار معین در زمان معین، به شما نیروئی افزونتر از قبل خواهد داد.


manicure
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 09:03 ق.ظ
Asking questions are actually nice thing if you are not understanding
anything totally, however this piece of writing offers pleasant understanding
even.
اقا اجازه
جمعه 29 مرداد 1389 05:32 ب.ظ
اقا اجازه
جمعه 29 مرداد 1389 05:31 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.